วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551

พาเที่ยวด้วยภาพ

............................................... เกาหลี

..............................................................มัลดีฟว์


...............................................................จิ่วไจ้โกว

.................................................คุนหมิง